Sportovy den 2011 - Img 0050

Dobrovoľníctvo

Na skvalitňovaní poskytovaných služieb v CSS-AVE participujú aj viaceré fyzické a právnické osoby. Dôležitá je predovšetkým oblasť dobrovoľníctva.

 

Naši stáli partneri:

-  Špeciálna základná škola v Dubnici nad Váhom – kultúrne vystúpenia, spoločné športové a voľnočasové aktivity

-  súbor Jesienka – spevácke vystúpenia

-  Mária Bagínová, Stanislav Blaho – hudobný sprievod  pri spoločenských akciách

- dobrovoľníci z Katolíckeho domu – hudobné vystúpenia pri príležitosti Mikuláša

-  hypermarket TESCO Dubnica nad Váhom – zabezpečenie vianočných darčekov pre klientov

-  Stredná odborná škola v Dubnici nad Váhom -  aktivity v rámci dobrovoľníckeho programu Duke of Edinburgh

-  Gymnázium v Dubnici nad Váhom – aktivity v rámci dobrovoľníckeho programu Duke of Edinburgh, voľnočasové aktivity

-  Ďalší dobrovoľníci  - napr. v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.