CSS - AVE Dubnica nad Váhom

CSS - AVE Dubnica nad Váhom

Centrum sociálnych služieb AVE  (CSS-AVE)  je poskytovateľ sociálnych služieb poskytujúci celoročné pobytové sociálne služby ako domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie a sociálnu službu monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.

Adresa: Centrum sociálnych služieb – AVE                                                            Športovcov 671/23, 018 41 Dubnica nad Váhom

Nájdete nás v Dubnici nad Váhom na „Dolných Kolonkách“ v blízkosti zimného štadióna a Vysokej školy DTI.

IČO: 00632384

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj  

Právna forma: rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou

 telefón: administratíva:  042 4421292

             ambulancia:  042 4421665, 0901 918 570

e-mail: info@cssdubnica.sk

web: www.cssdubnica.sk

Štatutárny zástupca: Mgr. Anna Kancirová, riaditeľka

Aktuality