Voľnočasové aktivity - CIMG2399_zmensena

Priestorové podmienky

CSS-AVE poskytuje svoje služby v budove postavenej počas druhej svetovej vojny (pravdepodobne v r.1942) ako slobodáreň pre zamestnancov Závodov ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom.

V r. 1979 bola predmetná nehnuteľnosť daná do dočasného užívania odboru sociálnej starostlivosti Okresného národného výboru v Považskej Bystrici na účely poskytovania sociálnej starostlivosti.  V r. 1995 Závody ťažkého strojárstva na základe zmluvy o prevode správy majetku previedli budovu do správy jej užívateľovi.

Z dôvodu pôvodnej neúčelovosti budovy boli postupne zrealizované viaceré rekonštrukcie. K najrozsiahlejším patrilo vybudovanie výťahu, plynovej kotolne, výmena okien, oprava elektroinštalácií, rekonštrukcia stravovacej prevádzky, hygienických zariadení, vybudovanie práčovne, inštalácia stropného zdvíhacieho zariadenia a viacero ďalších úprav, ktoré  prispeli k zlepšeniu podmienok na poskytovanie sociálnych služieb.

Budova CSS-AVE napriek všetkým zrealizovaným stavebným úpravám nespĺňala v požadovanej miere podmienky ubytovacieho zariadenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením, naviac statik vyhodnotil skladbu stropu pod podkrovím ako nevyhovujúcu a predstavujúcu riziko.  Z tohto dôvodu  Trenčiansky samosprávny kraj rozhodol o potrebe celkovej rekonštrukcie budovy. V roku 2018 bola vypracovaná projektová dokumentácia, v roku 2019 sa zrealizoval proces verejného obstarávania na dodávateľa stavby a uzatvorila sa zmluva o dielo na stavbu „Rekonštrukcia budovy CSS-AVE“.  Rekonštrukcia sa  začala vo februári 2020, v marci 2021 bolo na dokončenú stavbu bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

Rekonštrukcie zahŕňala najmä demontáž strechy a vybúranie podkrovných priestorov, vybudovanie novej železobetónovej dosky, výstavbu 3. nadzemného podlažia a montáž novej strechy, zateplenie budovy, vybudovanie rampy na bezbariérový vstup do budovy, výmenu časti okien, inštaláciu exteriérových žalúzií, vybudovanie vsaku a nádrže na dažďovú vodu, výmenu lôžkového výťahu za evakuačný, inštaláciu ďalšieho zdvíhacieho zariadenia - hydraulickej plošiny v zrkadle schodiska, rekonštrukciu izieb pre klientov, v dvojlôžkových izbách s vytvorením bunkového systému s vlastným hygienickým zariadením, rozšírenie dverových otvorov s výmenou interiérových dverí, výmenu elektroinštalácií, rozvodov kúrenia, vody a kanalizačných potrubí, montáž štruktúrovanej kabeláže a elektrickej požiarnej signalizácie, výmenu plynových kotlov a ohrievačov vody za nové vrátane solárnych panelov na ohrev vody, nové omietky alebo vyspravenie pôvodných omietok, vymaľovanie, inštaláciu stropného zdviháku do všetkých ubytovacích miestností na 1. a 2. nadzemnom podlaží, zjednotenie úrovne podláh použitím liatej epoxidovej podlahy, vybudovanie novej garáže s prístreškom a  exteriérové úpravy - parkovisko, záhradu.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30