Verejné obstarávanie - Zákazky nad 1 000- € bez DPH zadané cez EKS - II.Q 2016