Verejné obstarávanie - Zákazky nad 1 000- € bez DPH - I. Q 2019