Verejné obstarávanie - Zákazky do 1.000,- EUR bez DPH - 3.štvrťrok 2019