Verejné obstarávanie - Zákazky do 1 000- € bez DPH - I.Q 2017