Verejné obstarávanie - Zákazka podľa § 9, odstavca 9 - Súhrnná správa za II. štvrťrok 2015