Verejné obstarávanie - Výzva na predkladanie cenových ponúk - jedálenské stoličky