Verejné obstarávanie podľa čl.7, odst. 7, písmeno b) Smernice č. 06/2014

V súlade s ustanoveniami čl.7 ods.7 písm.) b Smernice č. 6/2014 predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja o postupe pri verejnom obstarávaní z 25.07.2014