Osobné ochranné pracovné prostriedky

CSS - AVE, ul. Športovcov 671/23, 018 41  Dubnica nad Váhom uskutočňuje v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a Smernicou č. 2/2007 predsedu TSK na verejné obstarávanie  výber dodávateľa na nákup tovarov na r. 2012:

                    " Osobné ochranné pracovné prostriedky "

Predmetom VO je nákup OOPP  pre zamestnancov na nasledovných pracovných pozíciách:

- zdravotnícki pracovníci, kuchárky, upratovačky, práčky...: pracovné nohavice,   pracovné tričká, blúzy, mikiny, ochranná pracovná obuv.

- údržbár: montérkové nohavice a blúzy, ochranná pracovná obuv.

- administratívni pracovníci: mikiny, ochranná pracovná obuv.

Požiadavky na pracovné oblečenie:

- pracovné nohavice: dlhé, s vreckami, na gumu, zloženie 100 % bavlna

- pracovné blúzy: krátky rukáv, zapínanie na gombíky, vrecko na hrudi, 2 vrecká na bokoch, zloženie 100 % bavlna

- pracovné tričká: krátky rukáv, zloženie 100 % bavlna

- mikiny: dlhý rukáv / bez rukávov, zapínanie na zips, vrecká na bokoch, materiál fleece

 

Pracovné oblečenie u jednotllivých kategórií zamestnancov požadujeme farebne odlíšiť ( farba biela, zelená, žltá ...)

Pracovné oblečenie a pracovnú obuv podľa veľkostí žiadame dodať na základe premerania, alebo odskúšania u zamestnancov.

Všetky osobné ochranné prostriedky musia byť certifikované.

     V prípade záujmu o uvedenú zákazku Vás prosíme o predloženie cenovej ponuky, ktorá musí obsahovať cenu jednotlivých výrobkov vrátane DPH, v prípade, že nie ste platcom DPH, treba túto skutočnosť v ponuke uviesť. Cena musí zahŕňať všetky náklady vrátane nákladov na dopravu.

Cenovú ponuku žiadame doručiť osobne alebo poštou s označením:

    " Súťaž osobné ochranné pracovné prostriedky - neotvárať "

na hore uvedenú adresu v termíne do 11. 04. 2012 do 15.00 hod.

 

Prípadné otázky konzultujte s Mgr. Annou Kancirovou na telefónnom čísle 042 / 4421292.  

 

 

Verejné obstarávanie ukončené.