Slávnostné otvorenie projektu „Digitálne zručnosti klientov centra sociálnych služieb“

Na základe ponúknutej spolupráce zo strany ED-IT n.f. sa v CSS-AVE začal realizovať projekt „Digitálne zručnosti klientov centra sociálnych služieb“.  Cieľom projektu je nadobudnutie a rozvoj digitálnej gramotnosti klientov, ktorá im umožní používať digitálne technológie v oblasti  komunikácii so spoločenským prostredím i pri hľadaní zamestnania. Súčasťou projektu je aj získanie 6 tabletov pre klientov.

 

Projekt bol slávnostne otvorený 09.09.2021 za účasti viceprimátora mesta Dubnica nad Váhom Ing. Tomáša Truchlého a zástupcov ED-IT n.f. Mgr. Ľuboša Valta a Ing. Mariana Stráňavského.