Mesiac úcty k starším - zábava

Termín: 19.10.2016, 14.30 hod.

Miesto konania

CSS - AVE