Posedenie pri hudbe a špekáčikoch - 30.07.2014 - IMG_0006

Naše služby

1. Druh sociálnej služby:

v domove sociálnych služieb pre plnoletú fyzickú osobu do dovŕšenia dôchodkového veku odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V  alebo pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca a jej  stupeň odkázanosti je najmenej III  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Forma sociálnej služby: pobytová celoročná

Rozsah poskytovania sociálnej služby: na neurčitý čas

Cieľová skupina prijímateľov sociálnej služby:

plnoleté fyzické osoby do dovŕšenia dôchodkového veku najmä s telesným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách alebo fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca a jej  stupeň odkázanosti je najmenej III  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 Kapacita: 42 miest

Predmet činnosti a odborné zameranie:

V domove sociálnych služieb sa:

a)     Poskytuje –  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie

b)     Zabezpečuje –  záujmová činnosť a rozvoj pracovných zručností.

c)     Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

 

2.     Druh sociálnej služby:

v špecializovanom zariadení pre fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä telesné postihnutie.

Forma sociálnej služby: pobytová celoročná

Rozsah poskytovania sociálnej služby: na neurčitý čas

Cieľová skupina prijímateľov sociálnej služby:

plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V  podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä telesné postihnutie.

Kapacita: 14 miest

Predmet činnosti a odborné zameranie:

V špecializovanom zariadení sa:

a)     Poskytuje –  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, zabezpečenie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie

b)     Zabezpečuje –  záujmová činnosť a rozvoj pracovných zručností.

c)     Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac August 2021 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.