Trenčiansky Omar

Termín: 14.11.2016, 10:00

Dňa 14. novembra 2016 sa v Centre sociálnych služieb SLOVEN Slávnica uskutoční XIII. ročník prehliadky kultúrnych programov klientov zariadení sociálnych služieb. Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.