Faktúra DFB0618/21

Faktúra doručená:17.12.2021
Číslo objednávky:zmluva

Dodávateľ
ISG/DRS, s.r.o
Golianova 27
911 01 Trenčín
IČO:31448933
Odberateľ
CSS - AVE
Športovcov 671/23
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:00632384

ceny sú vrátane DPH
odvoz nebezpeč. odpadu 12/21
Názov položky
odvoz nebezpeč. odpadu 12/21
odvoz nebezpeč. odpadu 12/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,24 EUR